Türkçe

Bunun tersine, yeni emperyalizm
yaklaşımını savunanlar, bu kurum ve kuruluşları ABD hegemonyasının uluslararası
arabulucularıdır şeklinde kavramlaştırmanın daha doğru olduğunu düşünmektedir (Bello,
0000; Panitch, 0000, s. 00-00). Onlara göre, küreselleşme ve küreselleşmenin yeni
kurumları, ABD sermaye hegemonyası ve mevcut yapıyı yeniden üretimin daha fazla
kurumsallaşmasını sağlayan bir süreçtir (Barrow, 0000, s. 000). Toprağa bağlı olmayan
emperyalizm olarak küreselleşmenin tohumları ve bu sistemin devamını sağlama,
metropol ve kolonilerin siyasi olarak bağımlı hale getirilmesi gibi direkt açık bir ilkeye
dayanmaz. Genellikle ulus devletin oluşumu içinde baskın emperyalist gücün yeniden
üretilmesini teşvik etmeye hizmet amaçlıdır (Panitch, 0000, s. 0-0). Sonuç olarak, bu
tartışmalar son yıllardaki bütün uluslararası antlaşma yapımı, ulus-devletlerin kendi finans,
hukuk ve eğitim sistemlerini değiştirmeye ve ABD sisteminin aynısına dönüştürmeye
zorladığını ima etmektedir.

Almanca

Bunun tersine, yeni emperyalizm
yaklaşımını savunanlar, bu kurum ve kuruluşları ABD hegemonyasının uluslararası
arabulucularıdır şeklinde kavramlaştırmanın daha doğru olduğunu düşünmektedir (Bello,
0000; Panitch, 0000, s. 00-00). Onlara göre, küreselleşme ve küreselleşmenin yeni
kurumları, ABD sermaye hegemonyası ve mevcut yapıyı yeniden üretimin daha fazla
kurumsallaşmasını sağlayan bir süreçtir (Barrow, 0000, s. 000). Toprağa bağlı olmayan
emperyalizm olarak küreselleşmenin tohumları ve bu sistemin devamını sağlama,
metropol ve kolonilerin siyasi olarak bağımlı hale getirilmesi gibi direkt açık bir ilkeye
dayanmaz. Genellikle ulus devletin oluşumu içinde baskın emperyalist gücün yeniden
Es soll der Förderung der Produktion dienen (Panitch, 0000, S. 0-0). Infolgedessen implizieren diese
Debatten , dass alle internationalen Vertragsabschlüsse in den letzten Jahren die Nationalstaaten gezwungen haben, ihre Finanz-,
Rechts- und Bildungssysteme zu ändern und sie in dasselbe US-amerikanische System umzuwandeln
.

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

Türkçe
Almanca
Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle