Türkçe

Bunun tersine, yeni emperyalizm
yaklaşımını savunanlar, bu kurum ve kuruluşları ABD hegemonyasının uluslararası
arabulucularıdır şeklinde kavramlaştırmanın daha doğru olduğunu düşünmektedir (Bello,
0000; Panitch, 0000, s. 00-00). Onlara göre, küreselleşme ve küreselleşmenin yeni
kurumları, ABD sermaye hegemonyası ve mevcut yapıyı yeniden üretimin daha fazla
kurumsallaşmasını sağlayan bir süreçtir (Barrow, 0000, s. 000). Toprağa bağlı olmayan
emperyalizm olarak küreselleşmenin tohumları ve bu sistemin devamını sağlama,
metropol ve kolonilerin siyasi olarak bağımlı hale getirilmesi gibi direkt açık bir ilkeye
dayanmaz. Genellikle ulus devletin oluşumu içinde baskın emperyalist gücün yeniden
üretilmesini teşvik etmeye hizmet amaçlıdır (Panitch, 0000, s. 0-0). Sonuç olarak, bu
tartışmalar son yıllardaki bütün uluslararası antlaşma yapımı, ulus-devletlerin kendi finans,
hukuk ve eğitim sistemlerini değiştirmeye ve ABD sisteminin aynısına dönüştürmeye
zorladığını ima etmektedir.

Almanca


Befürworter des neuen Imperialismus- Ansatzes
halten es dagegen für zutreffender, diese Institutionen und Organisationen als internationale Vermittler der US-Hegemonie zu verstehen (Bello,
0000; Panitch, 0000, S. 00-00). Demnach sind Globalisierung und die neuen
Institutionen der Globalisierung
ein Prozess, der eine stärkere Institutionalisierung der US-Kapitalhegemonie und die Reproduktion der bestehenden Struktur ermöglicht (Barrow, 0000, S. 000). Die
Keime der Globalisierung als nicht-territorialer Imperialismus und die Aufrechterhaltung dieses Systems beruhen nicht auf dem
direkten expliziten Prinzip, die Metropolen und Kolonien politisch abhängig zu machen
. Oftmals dominiert die imperialistische Macht innerhalb der Bildung des Nationalstaates
Es soll der Förderung der Produktion dienen (Panitch, 0000, S. 0-0). Infolgedessen implizieren diese
Debatten , dass alle internationalen Vertragsabschlüsse in den letzten Jahren die Nationalstaaten gezwungen haben, ihre Finanz-,
Rechts- und Bildungssysteme zu ändern und sie in dasselbe US-amerikanische System umzuwandeln
.

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

Türkçe
Almanca
Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle