Türkçe

Yine Robinson’un
ulus-ötesi devletin ulus-ötesi bir askeri aygıtının olmadığı ve ABD ordusunun, ABD adına
değil, genel anlamda ulus-ötesi sermaye adına çalıştığı türündeki çözümlemeleri (Robinson,
0000, s. 000) özünde bir devlet olarak ABD’nin ortaya çıkışını da sağlama alma
kaygısı taşımaktadır. Robinson’un çözümlemelerinin bir ileriki ayağını belki de devlet
olarak ABD’nin de ulus-ötesi sermayede olduğu gibi herhangi bir ulusal renk taşımadığı
ve bütün ulus devletlerin yerel ve uluslararası çıkar dengelenimleriyle ortaya çıkmış
bir yapı olarak görmektedir. İşlevi ise hem devlet olarak ABD’nin hem de bağımsız bir
yapılanma olarak ima edilen ulus-ötesi sermayenin uluslar adına güvenliğini sağlamak
olan bir ABD güdümlü askeri kurum ve güvenlik stratejilerini meşrulaştırmak ya da
güvence Altına almak olabilir. Yani ABD devleti ulus-ötesi kapitalist sınıf çıkarları adına
liderlik rolü oynama girişiminde bulunmaktadır (Robinsin, 0000, s. 00-00).

Almanca

Robinsons Analyse der
Tatsache, dass der transnationale Staat keinen transnationalen Militärapparat besitzt und dass das US-Militär
im Namen des transnationalen Kapitals im Allgemeinen und nicht im Namen der Vereinigten Staaten arbeitet (Robinson,
0000, S. 000) hat auch das
Anliegen, die Ausgabe zu gewährleisten . Er sieht in einem weiteren Teil von Robinsons Analyse vielleicht eine Struktur, die
besagt, dass die Vereinigten Staaten als Staat keine nationale Farbe haben, wie im Fall des transnationalen Kapitals,
und mit dem Ausgleich lokaler und internationaler Interessen aller Nationalstaaten entstanden sind
. Seine Aufgabe ist
es, sowohl die USA als Staat als auch das transnationale Kapital zu sichern, das als unabhängige Organisation im Namen der Nationen impliziert wird.
legitime oder
sichere US-geführte militärische Institutionen und Sicherheitsstrategien . Mit anderen Worten, der US-Bundesstaat
versucht, im Namen der transnationalen kapitalistischen Klasseninteressen eine Führungsrolle zu spielen (Robinsin, 0000, S. 00-00).

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

Türkçe
Almanca
Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle